Art

 

Russian

Terminarium

Tectology

Philosophy

History

Culture

Art

Politology

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

s_kostov@ngs.ru

 

 

kostov.ru

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totmich

1996

 

Shirotsky V.Y.

16.08.2003

 

Village Father

16.08.2003

 

Village Teacher Dobryanskaya Z.V.

04.08.2003

 

The Prayer

26.07.2003

 

Maxim Zaliznyak

24.07.2003

 

Ustim Karmalyuk

12.08.2003

 

Slavyanochka with Yoke

08.03.2004

 

Scientific Charm

2006

 

Professor

2006

 

Protoanthropus

03.1996

 

Humanoid

30.03.1996

 

Spook

1996

 

Shmutant

03.1996

 

Farmazon

03.1996

 

Shmutya

1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker